i-laakso2030

Linnan Kehityksen rooli i-laakson vetovastuussa on toimia asioiden käynnistäjänä ja yhteistyön vauhdittajana.

i-laakso on Iittalan alueen osallistava kasvuohjelma

Tähtäin on vuodessa 2030 ja tavoitteena on lisätä vierailijamäärää, asukasmäärää ja työpaikkoja. Kasvua tukevia toimenpiteitä etsitään ja käynnistetään sitä mukaa, kun sitoutuneita tekijöitä ja resursseja löytyy. i-laakso mahdollistaa ja ohjaa tekemistä, mutta pääroolissa ovat kuitenkin paikalliset yritykset ja asukkaat. Linnan Kehityksen rooli on tukea paikallista oma-aloitteellisuutta ja auttaa uudistavia toimenpiteitä käyntiin. i-laakso on joukko eri tahojen toteuttamia konkreettisia toimenpiteitä taloudellisen kasvun vahvistamiseksi. Iittalalla on hyvät edellytykset kasvaa ja vahvistua vetovoimaiseksi käsityön, muotoilun ja taiteen kyläksi.

i-laakso-kasvuohjelman-esittely

i-laakso – konkretiaa kootusti

Ensimmäinen näkyvä yhteistyö on Suomen ensimmäinen taideasema Iittalaan

Iittalaan toteutettava naivistinen asema on erottuva, erilainen ja mieleenpainuva asema, joka perustuu Iittalan omiin vahvuuksiin.

Tutustu Naivistisen aseman toteutukseen

Iittalan Lasimäellä toteutetut vierailijakyselyt

I-laakso 2030 –hanke toteutti Iittala – Lasimäki -alueen yritysten kanssa vierailijakyselyn ajalla 20.5.2017 – 20.9.2017. Vastauksia vierailijoilta saatiin yhteensä 839 kappaletta. Kyselyn pohjalta on käynnistetty kehittämisyhteistyö alueen vierailijamäärän ja Iittalassa viipymän pidentämiseksi. Kehittämisaamuissa mietitään yritysten kanssa sekä seuraavan vuoden yhteistyötä että Iittalan kehittämisen suuntaviivoja vahvistuvana käsityön, muotoilun ja taiteen kylänä.

Kotimaiset vierailijat

Ulkomaiset vierailijat

Iittalan asukastilaisuus 29.11.2017

I-laakso 2030, Hämeenlinnan kaupungin kaavoitus ja Hämeen Kylät ry jalkautuivat 29.11. Iittalaan asukastilaisuuksiin kertomaan ja kuulemaan valmistelussa olevasta Iittalan kaavarungosta sekä Iittalan kasvun mahdollisuuksista.

Tutustu kutsuun

Tutustu kaavarunkoluonnokseen ja asukaskyselyn tuloksiin

i-laakso haluaa yritykset mukaan

Linnan Kehityksen rooli i-laakson vetovastuussa on toimia asioiden käynnistäjänä ja yhteistyön vauhdittajana, Olemme yksi innovaattori ja kehittäjä muiden joukossa. Toimimme linkkinä erityisesti yrityskentän ja kaupungin välissä. Tavoitteena on käynnistää sellaista tekemistä, joka lisää taloudellista toimeliaisuutta sekä tuo kassavirtaa ja arvonnousua jollakin aikataululla. Miten sinun yrityksesi voisi uudistua? Mitä sinun liiketoimintaasi hyödyttävää yhteistä tekemistä kannattaisi käynnistää? Mitä voisimme tehdä yhdessä?

Linnan Kehityksen i-laakso 2030 –hanke kannustaa ja tukee yrityksiä ja asukkaita kehittämään omaa toimintaympäristöään ja taloudellista toimeliaisuutta Iittalassa. Nyt i-laakso ostaa yrityksiltä ja yhdistyksiltä Iittalan kasvua tukevia pilottikokeiluja vuodelle 2018, joilla käynnistetään ja kokeillaan uudenlaisia ratkaisuja Iittalassa. Tarjousaika alkaa 12.12. klo 12.00.

Tutustu tarjouspyyntöön

i-laakso toteutusaika

1.1.2017-31.12.2018

Ota yhteyttä

Pia Niemikotka
Kehittäjä; yritys- ja kaupunkikehityspalvelut
Linnan Kehitys Oy
puh. 040 868 2087
pia.niemikotka@linnan.fi

Rahoituslähde

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina