Asiantuntijuutta rakennushankkeisiin

Tarjoamme kokonaisvaltaisia asiantuntijapalveluita rakennuttamisesta tarkastuksiin ja kartoituksiin. Asiantuntijuutemme on niin taloyhtiöiden, yksityisten asiakkaiden, yrityksien kuin kolmannen sektorin käytössä. Henkilökuntamme on aina viimeisimpien säännöksien mukaan koulutettua ja pätevöitynyttä. Ajamme asiakkaidemme etua ja varmistamme, että määritellyt rakentamisen tavoitteet toteutuvat.

Rakennuttaminen ja valvonta

Tarjoamme laadukkaita palveluja rakennushankkeiden projektinjohtoon, rakennuttamiseen ja työmaavalvontaan. Toimimme asiakkaidemme edunvalvojina ja edustajina. Pidämme yhteyttä rakennushankkeen eri osapuolien, kuten suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja rakennuksen käyttäjien välillä. Palvelumme kattavat koko hankkeen ajan — investointipäätöksen valmistelusta aina kohteen takuuajan loppuun saakka.

Keskeisin päämäärä jokaisessa hoitamassamme rakennushankkeessa on laadun varmistaminen investoinnin valmistelusta aina valmiiseen lopputuotteeseen. Laadukas rakentaminen tarkoittaa meille määritellyn tilatarpeen ja –tason täyttävän rakennuksen valmistumista suunnitelluilla kustannuksilla, suunnitellussa aikataulussa ja turvallisesti.

Ota yhteyttä:
Jukka Heikinmäki | puh. 040 455 2022 | jukka.heikinmaki@linnan.fi

Kuntoarviot ja -tarkastukset

Kiinteistön järjestelmällinen ylläpito on lähtökohta kiinteistön arvon säilyttämiselle. Kuntoarviossa selvitetään rakenteita rikkomatta kiinteistön rakenteiden ja LVIAS- järjestelmien kuntoa, teknistä toimivuutta, korjaustarvetta ja lisätutkimustarvetta. Kuntoarvioon sisältyy aina kiinteistön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma, PTS. Toteuttamamme asuinkiinteistön kuntoarvio sisältää kiinteistön laajennetun energiatalouden selvityksen, jossa esitetään energian, sähkön ja veden kulutuksessa havaitut energiataloudelliset ongelmat ja suositeltavat energiataloudelliset korjaustoimenpiteet kustannusarvioineen ja säästövaikutuksineen.

Kuntoarvio ja laajennettu energiataloudellinen selvitys tehdään RT- ja KH- ohjekortiston mukaisesti (KH 90-00294 Asuinkiinteistön kuntoarvio, suoritusohje; RT 18-10672 Liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvio, suoritusohje; RT 18-10785 Asuinkiinteistön kuntoarvio, Laajennettu energiatalouden selvitys).

Teemme tarvittaessa myös kuntoarvioita kevyempiä rakennusteknisiä kuntotarkastuksia tai korjaustarvearvioita, joissa kuntotarkastuksen sisältö sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.
Henkilökunnallamme on satojen suoritettujen kuntoarvioiden ja kuntotarkastusten kokemus erityyppisistä kiinteistöistä sekä ajantasainen vahva osaaminen kiinteistöjen energiataloudellisuuden hallinnasta.

Ota yhteyttä:
Jouni Leivo | puh. 040 547 3221 | jouni.leivo@linnan.fi

Haitta-ainekartoitukset

Rakentamisessa on vuosikymmeniä käytetty terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, joille on mahdollista altistua saneerausrakentamisessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on omalta osaltaan varmistettava, että tehtävästä työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville, eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille eikä purettava rakennusjäte aiheuta haittaa ympäristölle.

Eri aikakausilla on käytetty erilaisia haitallisia aineita eri rakennusosissa ja henkilökuntamme satojen kohteiden kokemus asbesti- ja haitta-ainekartoituksista varmistaa kartoitukseen liittyvien tutkimusten kohdentumisen oikein ja kustannustehokkaasti. Mikäli haitta-aineita ei kartoiteta, on purkutyö suoritettava aina siten kuin haitta-ainetta sisältävän rakennusosan purkamisesta säädetään. Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset toteutetaan RT- ohjekortiston mukaisesti (RT 08-10521 Asbesti, asbestikartoitukset ja siitä aiheutuvat toimenpiteet) sekä (RT 20-11160 Haitta-ainetutkimus).

Ota yhteyttä:
Jouni Leivo | puh. 040 547 3221 | jouni.leivo@linnan.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina