Projektijohtamisen ja tuotteistamisen koulutus

Julkaistu 13.01.2017

Tapahtumapäivä(t): 18.2.2017

Alkaen kello 10:00

Tapahtumapaikka: Hämeen Kesäyliopisto, Hämeenlinna, Verkatehdas

Hyvä palvelu tai tuote ei itsestään myy itseään. Kai-kessa toiminnan pyörittämisessä ja kehityksessä tarvi-taan samaan aikaan sekä rohkeutta että analysointiky-kyä.

UUSIA NÄKÖKULMIA JA VALMIUKSIA
Miten organisaatiossa nähtäisiin sekä toiminta että siitä syntyvä kehittämistyö asiakaslähtöisenä, jossa tuotteen tai palvelun tarkoitus, sisältö, laajuus, laatu, kustannukset, hinta ja muut ominaisuudet määriteltäisiin suunnitelmallis-esti ja tavoitteellisesti, jotta synnytettäisiin uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia? Missä ovat piikkilanka-aidat, joita tulisi välttää ja missä ovat tikapuut, joita eten-emällä menestymme?

KÄYTÄNNÖN TYÖVÄLINEITÄ
Osallistujat herätetään miettimään, minkä avulla yrittäjä ja yrittäjyyttä suunnitteleva voi kehittää ole-massa olevista tai suunnittelemistaan tuotteista täh-tituotteita. Ja miten tuotteistaa tähtituotteet.

KENELLE
Henkilöt, yritykset, yhdi-tykset ja organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita avartamaan ja haasta-maan omia näkemyksiään ja ajatuksiaan sekä näkemään toiminnassa piileviä mahdollisuuksia.

Lue lisää>

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina