Karhunkorventie, 14820 Tuulos

Yritystontti | 14245 m²

Viimeksi päivitetty: 25.05.2018 kello 14:00

61-154-1, 593-3-191 mala,
Rakennusoikeus n. 5698 k-m2

TY-4 (Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Alue on pohjavesialuetta, eikä sille saa sijoittaa pohjaveden laatua vaarantavaa toimintaa eikä laitoksia, joissa varastoidaan tai käsitellään pohjaveden laadulle vaarallisia aineita. Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään 10 % pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä. Rakennukseen saadaan sijoittaa rakennusoikeuden ja kerrosluvun estämättä varastointihyllystöjä sekä niiden kantavia välitasoja. Rakennuksia ei saa sijoittaa 6 m lähemmäksi naapuritontin rajaa.)

Tonttiesite >>

 

Näytä kaikki Linnan Kehityksen tilat
Ota yhteyttä toimitilan yhteyshenkilöön
Linnan Kehitys Oy / Ari Räsänen 040 866 7501 ari.rasanen@linnan.fi Hämeenlinnan kaupunki

@

Ei aktiivisena viimeaikoina