Lakeissuontie, 14820 Tuulos

Yritystontti | 42 055 m²

Viimeksi päivitetty: 27.02.2018 kello 11:51

61-155-2, 593-3-191 mala,

Rakennusoikeus 16 822 k-m2,

TY-5 (Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Alue on pohjavesialuetta, eikä sille saa sijoittaa pohjaveden laatua vaarantavaa toimintaa eikä laitoksia, joissa varastoidaan tai käsitellään pohjaveden laadulle vaarallisia aineita. Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia toimisto-, näyttely- ja myymälätiloja. Myymälätiloja saa rakentaa enintään 100 k-m2.) Ei kunnallistekniikkaa.

Tonttiesite >>

Näytä kaikki Linnan Kehityksen tilat
Ota yhteyttä toimitilan yhteyshenkilöön
Linnan Kehitys / Ari Räsänen 040 866 7501 ari.rasanen@linnan.fi Hämeenlinnan kaupunki

@

Ei aktiivisena viimeaikoina