Hämeenlinna sijaitsee Suomen kasvukäytävän keskipisteessä

Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle sijaitsee Suomen kasvukäytävä, joka toimii koko Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn ytimenä. Tällä tiiviillä alueella asuu joka kolmas suomalainen. Kasvukäytävällä sijaitsee 42 % maan työpaikoista ja yli puolet maan yritysten liikevaihdosta tehdään täällä. Hämeenlinna kasvukäytävän keskipisteessä antaa kiistatta edellytykset kasvulle kustannustehokkaasti.

Suomen kasvukäytävää kehitetään eri teemojen kautta. Näitä teemoja ovat liikenne, logistiikka, asuminen & arki, älyliikenne, maa- ja ilmaliikenne, kilpailukyky ja osaaminen, energiaomavaraisuus, biotalous sekä eurooppalainen korridoriverkosto. Tutustu teemoihin >

Elinkeinojen monipuolisuus on kasvukäytävän merkittävä vahvuus. Toimialojen joukosta nousee muutamia aloja, jotka selkeästi hyötyvät kasvukäytävän nauhamaisesta rakenteesta, sen alueella pendelöivistä massoista (yli 300 000 henkeä ylittää päivittäin yhden kuntarajan), maan vahvimmasta muuttoliikkeestä, nopeasti kasvavista volyymeista ja verkostoitumismahdollisuuksista. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi logistiikka, kauppa, teollisuuden alihankinta ja jatkojalostus, kiinteistö- ja rakennusala kokonaisuudessaan, rahoitusala sekä matkailu. Suomen kasvukäytävä muodostaa yhtenäisen työmarkkina-alueen ja yritysten kannalta yhtenäisen työvoimapoolin.

Visio 2020

Suomen kasvukäytävän visiossa vetovoimainen kasvukäytävä on kärkiosaamisen kasvualusta, suurin työvoimapooli ja kansallisen kilpailukyvyn kivijalka. Kasvukäytävä on energiaomavarainen. Uuden ajan vientivetoinen liiketoiminta syntyy kasvukäytävällä. Tarjolla on vaivatonta liikkumista ja houkuttelevia asumisen mahdollisuuksia eri osissa kasvukäytävää. Suomen kasvukäytävä on Euroopan johtava älyliikenteen kokeilualusta. Lue lisää >

Mitä kasvukäytävä tarkoittaa Hämeenlinnalle?

Hämeenlinnan ehdottomat vahvuudet kasvukäytävällä ovat sijainti keskipisteessä, investointihankkeiden volyymi, työvoiman saatavuus ja pysyvyys, ketteryys ja rohkeus, monipuolinen vapaa-aika, väljyys ja lyhyet välimatkat.

Suomen Kasvukäytävä muodostaa kehyksen kaikelle kehittämistoiminnalle. Kasvukäytävän tuoma luonnollinen kasvu on kaupungin elinvoiman kannalta merkittävä ja saatavat hyödyt ovat mittavat. Kasvukäytäväverkostossa Hämeenlinna kytkee kasvukäytävän päät toisiinsa läheisemmin kuin maantieteellinen etäisyys antaisi olettaa. Verkosto auttaa tiivistämään kuntien välistä yhteistyötä ja helpottaa kaupungin omien kehityshankkeiden nostamista osaksi laajempia kansallisiakin kokonaisuuksia.

Hämeenlinna on mukana kolmessa laajemmassa teema-alueessa: kehittämässä älykästä liikkumista kasvukäytävällä, lisäämässä elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä valituissa kokonaisuuksissa sekä kehittämässä hyvinvointia edistävää kaupunkiympäristöä. Kehittämisalustoina toimivat asemanseutu, Engelinranta, Visamäen korkeakoulukeskus, Moreenin yritysalue sekä vapaa-ajan kehittämisessä Ahvenisto, Aulanko ja Kantolan alue.

Suomen Kasvukäytävä

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina