Hämeestä itään

Tutustu projektiin

27.06.2012 – 28.02.2015

Tavoite

Tavoitteena on parantaa Hämeenlinnan ja Hattulan yritysten kansainvälistymisedellytyksiä sekä luoda ja ylläpitää kansainvälisiä ja valtiollisia verkostoja, jotka tukevat Hämeenlinnan ja Hattulan elinkeinoelämän kansainvälistymistä. Hankkeen tavoitteena on myös luoda yrityksille suoria kontakteja Pietarin elinkeinoelämään, edistää kansainvälisen liiketoiminnan syntymistä, levittää ajankohtaista Venäjä-tietoutta, tukea jo Venäjän markkinoilla olevia yrityksiä sekä kehittää yhdessä seudun toimijoiden kanssa toimiva palveluketju venäläisten investoinneille ja sijoittumiselle Hämeenlinnan seudulle.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeessa kartoitetaan yrityksen toiveet ja kaupalliset mahdollisuudet. Samoin analysoidaan yrityksen edellytykset toimia venäläisillä markkinoilla, kartoitetaan kansainvälistymiseen tarvittavat resurssit. Palvelumme :puhelinneuvonta, markkinatutkimukset ja -analyysit, yrityskohtaiset klinikat Venäjä-asiantuntijoiden kanssa, partnerien, kontaktien ja alihankkijoiden hakupalvelu, toimistotilat, varustellut työpisteet ja nykyaikaiset yhteydet, neuvottelujen järjestäminen, projektien etsintä, tulkkaus- ja käännöspalvelut, tullineuvonta, sertifikaatit, lisenssit ja viranomaisyhteydet, paikallisten tytäryhtiöiden perustaminen ja rekisteröinti, paikallisen henkilökunnan rekrytointi ja koulutus. Lisäksi järjestämme erilaisia seminaareja ja Venäjän liiketoimintakulttuuriin liittyviä tietoiskuja sekä toimialakohtaisia yrityskontaktimatkoja.

Projektin tulokset

Hankkeessa on selvitetty alueen yritysten kv-tarpeita ja etsitty pullonkaulat ja niiden pohjalta kehitetty kv-palveluita. On toteutettu lukuisia partnerinhakuja, markkinointitutkimuksia, Venäjä-klinikoita sekä yrityskontaktointi- ja partnerinhakumatkoja Pietariin. Yritysten verkostoitumista on edistetty järjestämällä useita tapahtumia muun muassa Kasva ja kansainvälisty” -tapahtuma yhteistyössä Team Finlandin kanssa. Samoin on järjestetty seminaareja ja yritysvierailuja venäläisille delegaatioille. Hankkeelle on tehty myös venäjänkieliset kotisivut. Hankkeessa kartoitetaan myös kehitetyn palvelumallin hyödyntämistä tukemaan yritysten kansainvälistymistä muille markkinoille (Saksa, Ruotsi, Viro). Hankkeen loppuseminaari järjestetään marraskuussa 2014 Pietarissa. Mukaan lähtevät yritykset voivat seminaarin yhteydessä esitellä tuotteitaan ja palvelujaan

Rahoitus

ELY-keskus/ toimintaympäristötuki.
LogoEly-fi_FI-w

Yhteyshenkilö

Anastasia Kanervisto
Yrityskehittäjä
Puh. 050 440 0306 | anastasia.kanervisto@linnan.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina