Hankinnat

Vastaukset HILMA-kilpailutukseen

Liittyen hankintailmoitukseen 5.2.2016 : Venäjän kaupan asiantuntijapalvelut

1. Kysymys: Kuinka suureksi arvioitte palvelupaketin kohdan 2. tulkkaus- ja käännöspalveluiden tarpeen (henkilötyötunteina)?

Vastaus 1: Tarve tulkkaukselle tulee olemaan esimerkiksi kontaktointimatkojen yhteydessä, jolloin yritysten kanssa käydään tapaamassa venäläisiä yrittäjiä. Palveluntarjoajan nimeämän edustajan on osattava suomea kirjallisesti ja suullisesti niin hyvin, että pystyy kommunikoimaan suomalaisten yritysten kanssa. Käännöstarve tulee olemaan satunnaista.

2. Kysymys: Tarkoittaako palvelupaketin kohta 7. (Venäläisten partnereiden haku pk-yrityksille) sitä, että palveluntarjoaja toteuttaa ainoastaan yhden 25 henkilötyötunnin laajuisen palvelun, jossa etsitään 12 pk-yrirtykselle partnereita? Kyseisen kohdan voi myös tulkita tarkoittavan 12 erillistä 25 henkilötyötunnin laajuista partnerihakua.

Vastaus 2: Valitettavasti tästä tarjouspyynnön kohdasta oli jäänyt pois tarkennus: Laajuus 25 henkilötyötuntia/haku, yhteensä 12 hakua. Tarkoituksena siis toteuttaa 12 kpl 25 henkilötyötunnin laajuista partnereiden hakua eri yrityksille.

3. Kysymys: Onko hankkeessa mukana jo paikallisia yrityksiä ja jos on niin miltä toimialoilta?

Vastaus 3: Hankkeessa on jo mukana joitakin yrityksiä. Toimialoina: teollisuus, luovat alat, kaupan ala.

4. Kysymys: Onko Venäjä-klinikoille ja kontaktointimatkoille olemassa alustavia ajankohtia?

Vastaus 4: Vuonna 2016 pidetään kaksi klinikkaa (keväällä ja syksyllä). Vuoden 2017 aikana pidetään keväällä yksi klinikka. Kontaktointimatkoja on tarkoitus järjestää hankkeen aikana 2 – 3 kpl, riippuen yritysten tarpeista.

5. Kysymys: Millä tavoin työtuntilaajuudet on arvioitu markkinatutkimuksissa ja partnerihauissa?

Vastaus 5: Työtuntilaajuudet on arvioitu perustuen aiempiin kokemuksiin vastaavista toimeksiannoista.

6. Kysymys: Ovatko alihankinnat sallittuja eli käykö palvelun toteutus Pietarissa yhteistyökumppanin kautta?

Vastaus 6: Tarjouksessa määritellään vaatimukset ja edellytykset palveluntarjoajalle: ”Palveluntarjoajalla tulee olla toimipaikka Pietarissa.” ”Palvelun tarjoaja voi olla joko julkinen tai yksityinen organisaatio, jonka päätoimipaikka tai sivutoimipaikka sijaitsee Suomessa.”

Russia Business Point –hanke
Projektipäällikkö
Anastasia Kanervisto
anastasia.kanervisto@linnan.fi
+358 50 4400306

Linnan Kehitys Oy: Venäjän kaupan asiantuntijapalvelut

1. Kysymys: Mikä on hankinnan ennakoitu arvo (hankinnan toteutusbudjetti)?

Vastaus 1: Hankinta ylittää hankintalain 15§ kynnysarvon (30 000 €). Kyseessä on kuitenkin EU-kynnysarvon alittava hankinta (134 000 €).
Hankinnan arvo on arviolta 40 000 – 80 000 €

2. Kysymys: Ovatko osallistujayritykset tiedossa / kuka hankkii osallistujat?

Vastaus 2: Hankkeeseen osallistuvien hämeenlinnalaisten, forssalaisten, janakkalalaisten ja riihimäkeläisten yritysten hankinta ei ole nyt kilpailutettavan Venäjä-palveluja tarjoavan asiantuntijan vastuulla. Hankkeeseen osallistuvat suomalaiset yritykset hankkii Russia Business Point –hankkeen toimijat, Linnan Kehitys Oy ja kumppaneina toimivat kuntaorganisaatiot. Osallistujayritykset ovat jo osittain tiedossa.

3. Kysymys: Onko hankinta kertaluontoinen, vai onko lisähankinnalle olemassa optio?

Vastaus 3: Russia Business Point-hankkeen yhtenä tavoitteena on muodostaa pysyvä Venäjä-palvelujen toimipiste. Täten hankinnalle on olemassa optio hankkeen päättymisen jälkeen.

4. Kysymys: Edellytetäänkö asiantuntijalta ns. päivystyspalvelua / jatkuvaa toimintavalmiutta hankinnan ajanjaksolla?

Vastaus 4: Asiantuntijan on oltava tavoitettavissa kahden arkipäivän sisällä projektipäällikön tai yrityksen yhteydenotosta. [WH2]

5. Kysymys: Hankeilmoituksen mukaan “Palveluntarjoajalla tulee olla toimipaikka Pietarissa”. Mitä “toimipaikka” tarkalleen ottaen tässä tarkoittaa?

Vastaus 5: Edustusto tai tytäryhtiö, palveluntarjoajan on pystyttävä valvomaan työn laatua ja laatimaan hankkeelle tuotettavista palveluista kuukausiraporttia. Palvelun tuottavalle asiantuntijalle on mahdollistettava työn kannalta tarvittavat työvälineet ja olosuhteet. Kts. tarkemmin Tarjouspyyntö.

6. Kysymys: Tarjous pyydetään suomen kielellä. Voiko yksittäinen CV tarjouksen liitteenä olla englanninkielinen?

Vastaus 6: Yksittäinen CV voi olla englannin kielellä. Kilpailutettavan asiantuntijapalvelun edellytyksenä on kuitenkin suomen ja venäjän kielten osaaminen ja tämä on pystyttävä osoittamaan tarjouspyynnössä edellytetyillä tavoilla. Kts. Tarjouspyyntö.

7. Kysymys: Tiedustelisimme onko kyseessä ylittävä vai alittava työ, teillä lukee Hilmassa että työ ylittää ja itse tarjouspyynnössä että työ alittaa kansallisen hankintarajan. Kumpi on oikea?

Vastaus 7: Hankinta ylittää hankintalain 15§ kynnysarvon (30 000 €). Kyseessä on kuitenkin EU-kynnysarvon alittava hankinta (134 000 €).

8. Kysymys: Teillä tarjouspyynnössä lukee että hankkeessa on mukana erikseen kilpailutettava ja Pietarissa sijaitseva Venäjä-asiantuntijapalvelut tarjoava toimisto. Onko tämä toimisto jo mahdollisesti valittu? Onko tarkoitus tehdä yhteistyötä Venäjällä nimenomaan heidän kanssaan? Saako teiltä heidän yhteystietonsa; jos ovat jo valittuna toimistona ja minkälaista muuta yhteistyötä venäläisten toimijoiden kanssa olette jo suunnitelleet?

Vastaus 8: Tällä tarjouspyynnöllä on tarkoitus kilpailuttaa nimenomaan tuo Pietarissa sijaitseva Venäjä-asiantuntijapalveluita tarjoava toimisto. Nyt kilpailutettava palveluntarjoaja tulee toimimaan hankkeen yhteistyökumppanina Pietarissa tarjoten Venäjä-asiantuntijapalveluita.

Russia Business Point –hanke
Projektipäällikkö
Anastasia Kanervisto
anastasia.kanervisto@linnan.fi
+358 50 4400306

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb Hämeen liiton logo

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina