K-EASY

Tutustu projektiin

projektiaika 1.10.2010–30.3.2014

Tavoite

Tavoitteena oli kehittää kiinteistöjen energiatehokkuutta, jätehuoltoa, kierrätystä ja älykästä talotekniikkaa. Tavoitteena oli myös tarkastella kaavoitusta sekä kiinteistöjen elinkaaren optimointia.

Keskeiset toimenpiteet

Asuinkiinteistöjen osalta pureuduttiin pitkäaikaisen kiinteistöstrategian kehittämiseen ja pohdittiin korjausrakentamisen suunnittelun haasteita. Teollisuuskiinteistöjen kohdalla esille nousivat sähkö- ja lämpöenergian säästöt sekä käyttäjien osaamisen kehittäminen. Hankkeen aikana toteutettiin yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa selvitys taloyhtiöiden johtamisesta. Selvityksen tavoitteena oli etsiä keinoja, jotka auttaisivat yhtiöitä kehittämään toimintaansa. Projektissa tehtiin myös alue- ja kiinteistökohtaisia energiaselvityksiä ja siinä toteutettiin erääseen kiinteistöön suunnitelman öljylämmityksen korvaamisen ns. uusiutuvia energialähteitä hyödyntäväksi lämmitysjärjestelmäksi. Projektissa haettiin myös uusia käytäntöjä teollisuus- ja asuntoalueiden jätehuoltoon. Projektissa pilottiyrityksenä toimineelle Envor Group Oy:lle kehitettiin SoMe -viestinnän strategiaa ja sen vaikutuksia myös mitattiin. Tuloksia käytetään esimerkkinä uuden sukupolven viestinnän tuomista hyödyistä cleantech -alan yrityksille sekä tämän myötä kestävää kehitystä edistävälle innovaatiotoiminnalle. Kiertokapula Oy:lle toteutetussa pilotissa tarkasteltiin lajitteluasemalta kaatopaikalle ajettavan loppusijoitettavan jätteen koostumusta muun muassa rakennusjätteen ja energiajätteen osalta. Samalla pohdittiin kestävämpiä vaihtoehtoja nykyisille käytännöille. Tavoitteena oli nostaa esille jätteiden lajittelun tärkeys tulevaisuuden materiaalihallinnan näkökulmasta.

Projektissa kehitettävät uudet tuotteet

Työkaluja vähähiiliseen aluerakentamiseen
LOCO (Low Carbon Neighbourhood Construction) – Työkaluja vähähiiliseen aluerakentamiseen -osahankkeen tavoitteena oli luoda kaupunkialuekehityksen tueksi tehokkaita hiilijohtamisen strategisia työkaluja, joiden avulla kaupungit pystyvät ohjaamaan aluekehitystä vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa syntyneet työkalut tuotettiin konsulttityönä. Konsulttityön kilpailutuksen voitti vuonna 2011 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitos, joka toimi tiiviissä yhteistyössä työryhmän ja työkalujen tulevien käyttäjien kanssa. MALTTI perustuu vuosina 2010–2013 Aalto-yliopistossa tehtyyn tutkimukseen, jonka tuloksia on julkaistu lukuisissa korkeatasoisissa kansainvälisissä akateemisissa julkaisuissa. ASTE-osahankkeessa tuotettiin pilottikohteiden avulla malleja energiatehokkuuden ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon parantamiseen sekä asuin- että teollisuuskiinteistöissä. Mallien luomisesta vastasi moniammatillinen asiantuntijaryhmä, joka tutki, selvitti, keskusteli ja esitti vaihtoehtoisia ratkaisuja pilottikohteiden ongelmaan. Kokoontumalla saman pöydän ääreen eri alojen suunnittelijoiden välille syntyi keskinäistä ymmärrystä, mikä helpotti kohteen kokonaisvaltaista tarkastelua.

Rahoitus

EAKR/ Päijät-Hämeen liitto
vipuvoimaaEU_rgb_thumb

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Virpi Messman
Yrityskehittäjä
Puh. 040 860 1492 | virpi.messman@linnan.fi
Hankkeen sivut

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina