Kasvun eväät -hanke

Kasvun eväät hankkeessa on valittu pilottiyrityksiä, joille on tehty kasvuanalyysi. Analyysien pohjalta on hahmoteltu potentiaalisia kehittämistoimenpideaihioita alueen kasvuhalukkaille ja -kykyisille yrityksille. Näitä potentiaalisia kehittämistoimenpiteitä viedään eteenpäin asiantuntijoiden avustuksella.

1.5.2014 – 31.8.2015

Kasvun eväät -hankkeen tavoitteena on rakentaa hämeenlinnalaisten kasvuhalukkaiden yritysten käyttöön laadukas ja kattava asiantuntijaverkosto – asiantuntijapooli – jonka asiantuntijuutta yritykset voivat hyödyntää. Hankkeeseen mukaan valituissa yrityksissä tehdään pilottiprojekteja, joissa yritys ohjataan projektihenkilöstön ja ulkopuolisen asiantuntija-avun turvin kasvun polulle. Hankkeessa kehitetään kokemuksien pohjalta myös kasvuyritysten palvelumalli 2.0. hyödyttämään hämeenlinnalaisia yrityksiä.

Yrityspilotit

Yrityspilotit on tarkoitettu kasvuhaluisille ja -kykyisille hämeenlinnalaisille pk-yrityksille, joilla on selkeitä kehittämistarpeita. Pilottiyritysten valinta aloitetaan tekemällä niille kasvuanalyysi ja luoda sen pohjalta potentiaalisia kehittämis-toimenpideaihioita. Yrityksen kasvua tarkastellaan piloteissa kriittisesti eri näkökulmista ja pyritään löytämään tuottavuuden kasvattamiseksi mahdollisimman tehokkaita keinoja. Pilotit sisältävät kasvuanalyysin sekä sen perusteella suoritettujen rajattujen kehitystoimenpiteiden toteuttamisen ja kasvupotentiaalin maksimoimiseksi pk-yrityksen ohjauksen jatkokehittämistoimiin sekä mahdollisen rahoituksen hakemiseen. Toteutetut pilotit raportoidaan ja piloteista kerätään strukturoitua sekä vapaamuotoista palautetta osallistuneita yrityksiltä. Pilotoinnin tuloksena syntyy kasvuyritysten kehittynyttä liiketoimintaosaamista sekä sitä kautta myös välillisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuoteaihioita.

Asiantuntijapooli

Asiantuntijapoolin luomista varten toteutetaan asiantuntijuusalojen tarvemäärittely, kriteeristön luonti sekä toteutetaan asiantuntijapoolin ensimmäinen hakukierros hyödyntäen digitaalisia menetelmiä. Asiantuntijapooli tulee palvelemaan sekä alueen yrityksiä että elinkeinoyhtiötä. Hankkeen aikana luodaan asiantuntijapoolille toimintamalli ja suunnitelma sen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi elinkeino- ja kehitysyhtiössä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan asiantuntijaksi.

Kasvuyritysten palvelumalli 2.0.

Projektissa luodaan prosessikuvaus uuden elinkeinoyhtiön kasvuyritysten palvelumallista. Palvelumallista on tarkoitus saada kehittynyt ja asiakaslähtöinen kehitysyhtiön toimintamalli. Kasvuyritysten palvelumalli 2.0 luodaan piloteista kerätyn palautteen ja käytettyjen toimintatapojen itsearvioinnin perusteella. Palvelumallin avulla elinkeinoyhtiö kehittää palvelujaan asiakaslähtöisesti ja palveluiden vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Yrityspalveluita kehitetään ketterästi hämeenlinnalaisten kasvuyritysten tarpeet huomioiden. Mitä sinun yrityksesi tarvitsee kasvaakseen ja tuottaakseen paremmin?

Rahoitus ja toteutusaika

Euroopan sosiaalirahasto ESR

Hankkeen toteutusaika 1.5.2014 – 28.2.2015, jatkoaika 31.8.2015 asti.

sosiaali_thumb vipuvoimaaEU_rgb_thumb

Yhteyshenkilö
Hanna Willner
Yrityskehittäjä
Puh. 050 441 9204 | hanna.willner@linnan.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina