Veturiyritysten toiminnan vauhdittamisessa

Hämeenlinnan veturiyritykset ovat isossa roolissa kaupungin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Haluamme huolehtia, että veturiyrityksemme voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa ja toimimme osaltamme linkkinä verkostoitumisessa, osaavan työvoiman takaamisessa ja kouluttamisessa. Viemme eteenpäin aluekehityshankkeita myös veturiyritystemme edustajan roolissa.

Kasvun arvoverkot

Kansainvälistyvässä yritystoiminnassa kilpailu on siirtymässä yksittäisten yritysten välisestä kilpailusta yritysverkkojen keskeiseen kamppailuun ylivertaisen arvon tuottamisesta asiakkaille. Näissä arvoverkoissa kilpailuetu syntyy jokaisen keskittyessä omaan ydinosaamiseensa. Toimintaympäristössä ja markkinoissa tapahtuvat muutokset edellyttävät, että yritykset kehittävät osaamistaan ja kilpailuetuaan jatkuvasti. Veturiyritysten on oltava valppaita ja etsittävä jatkuvasti uusia verkoston kilpailukykyä parantavia tekijöitä. Niiden tulee synnyttää ja kehittää omaa liiketoimintaansa edistäviä verkostoja. Löydämme niihin potentiaaliset kumppanit, joiden osaaminen ja tuotteet ja palvelut tukevat arvoketjun tavoitteita ja toimintamalleja.

Yhteydet tutkimukseen ja kehitykseen

Työelämälähtöinen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö palvelee yritysten ja yhteisöjen osaamisen vahvistamista. Toiminta-alueemme yritysten osaamisen kasvattamista edesauttaa tiivis yhteistyömme ja kumppanuutemme yliopistojen, tutkimuslaitosten ja Hämeen Ammattikorkeakoulun eri toimintayksiköiden kanssa.

Olemme mukana eurooppalaisissa yritys- ja liiketoimintaverkostoissa, joiden kautta on löydettävissä oikeat väylät tuotekehitys- ja tutkimushankkeisiin. Yhteisprojektien kautta avautuu myös uusia mahdollisuuksia suoriin kaupallisiin yhteyksiin sekä pääsy teknologiatoimialan johtaviin verkostoihin.

Moniosaamisen turvaaminen 

Hämeenlinnan elinkeinoelämän onnistumisen kannalta on olennaista varmistaa ammattitaitoisen, laajan ja monipuolisen osaamisen omaavan työvoiman saanti ja siihen tarvittava koulutustarjonta. Tulevaisuuden tarpeet luovat koulutuspaineita sekä peruskoulutukseen että täydennyskoulutukseen. Laajan ja monipuolisen osaamisen vaatimusten rinnalla kasvaa myös huoli eritysosaamisen säilymisestä.

Olemme rakentamassa alueen oppilaitosten kanssa kattavaa osaajien verkostoa alueen merkittävien kärkihankkeiden ympärille turvaamaan elinkeinoelämän tarpeita vastaava koulutustarjonta sekä laaja ja monipuolinen osaamisen.

Ydinliiketoimintaa edistävät ekosysteemit

Yritystoiminnan ekosysteemit voidaan ymmärtää liiketoimintaverkostoksi, jonka toimijat tekevät yhteistyötä luodakseen toisiaan täydentävien kyvykkyyksien ja voimavarojen sekä yritysten järjestelmien avulla tuotteen tai palvelun asiakasarvon kasvattamiseksi.

Talouden ja yksittäisten yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Luomme uusia tapoja tarkastella tätä muutosta ja yritysten toimintaa siinä. Yritysten on hyvä pohtia oman liiketoimintansa ekosysteemeitä ja sen mahdollisuuksia tuoda lisää taloudellista kasvua Hämeenlinnaan. Olemme mielellämme mukana koordinoimassa kasvua, työpaikkojen luomista ja hyvinvointia tukevaa elinkeinopolitiikkaa Hämeenlinnassa.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina