Yrityksen kilpailuedun kehittäminen

Linnan Kehitys on mukana, kun yrityksessä on aika ottaa seuraava askel. Arvioimme yhdessä yrityksen kilpailuedun ja kehitämme markkinointi-, myynti- ja asiakaslähtöisyyttä. Olemme sillanrakentajana verkostoimassa ja löytämässä uusia avauksia. Olemme opastamassa erilaisissa yritysjärjestelyissä.

Kiinnostavatko kansainväliset markkinat? Annamme neuvontaa ja opastusta miten pääsee kansainvälisille markkinoille. Tarjoamme räätälöityjä palvelukokonaisuuksia Venäjän, Ruotsin, Saksan ja Puolan markkinoille suuntautuville tai jo niillä toimiville.

Ota rohkeasti yhteyttä kun suunnittelet liiketoiminnan kasvattamista. Olemme mukana yrityksesi kokonaisvaltaisessa kehittämisessä tai vain valituilla osa-alueilla.

Palveluksessasi liiketoiminnan kehittämisessä on asiantuntijoista koottu tiimi, ota rohkeasti yhteyttä Yrityskehityspalveluihimme.

Löydä kilpailuetusi

Kilpailuedun jatkuva, tavoitteellinen ylläpito ja kehittäminen ovat yrityksen olemassaolon elinehtoja. Paikallaan pysyminen merkitsee taantumista ja putoamista kovassa kilpailussa. Kilpailuedun kehittämisen lähtökohtana on tarkka arvio nykytilasta ja resursseista. Näistä lähtökohdista määritellään tulevaisuuden tahtotila. Yritysten tulee varmistaa henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen ajantasaisuus sekä varmistaa henkilökunnan työssä jaksaminen vastaamaan toimintaympäristön ja markkinatilanteen muutoksia. Asiantuntijamme ovat auttamassa sinua tuotteistamisessa, uusien asiakaskohderyhmien etsimisessä, rahoituksen- ja talouden hallinnassa, myynnin- ja markkinoinnin tehostamisessa sekä kasvun mahdollisuuksien hakemisessa sekä kansainvälistymisessä.

Vahvistamme yritystemme kilpailuedun kehittämistä asiantuntijapoolin avulla. Käytössämme on kattava rekisteri eri alojen asiantuntijoita erityisosaamisen tarpeisiin. Jäsenet on koottu erillisen ilmoittautumisen kautta. Pystymme asiantuntijapoolin avulla välittämään yrityksen tarpeisiin vastaavaa kehittämisapua oikea-aikaisesti.

Kasvu ja kehitys

Yritysten kasvun ja kehityksen taustalla on aina yrityksen kyky, halu ja mahdollisuudet kasvuun. Kasvu voi toteutua vain, jos yrityksen johto ja omistajat, yrittäjä, on halukas kasvattamaan yritystään. Yrityksessä on oltava riittävästi osaamista ja resursseja sekä liiketoimintaan liittyvistä asioista että yrityksen toimintaympäristöstä.

Yrityksen kasvuun tarvitaan myös markkinat, joilla yrityksen on mahdollista saada tuotteensa ja innovaationsa kaupallistettua. Olennaista on löytää yritykselle toimiva kasvupolku. Progress – liiketoiminnan analysointiohjelmistoa hyödyntäen selvitämme yrityksen kasvun ja kehityksen tarpeet ja mahdollisuudet. Määrittelemme yhdessä asiakasyrityksen avainhenkilöiden kanssa yrityksen kasvun vaiheet ja osatavoitteet, ohjaamme kehittämis- ja investointisuunnitelmien tulos- ja rahoitussuunnitelmien tekemisessä. Hämeenlinnan Kasvupolku on yksi yrityskehityspalveluistamme, jonka avulla yritykset pääsevät kasvuntielle.

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Myyminen ja asiakastyö ovat nykyaikaisen yrityksen liiketoiminnan sydämenlyöntejä. Kaikessa yritystoiminnassa on tärkeintä asiakkaan kanssa vietetty aika ja sen laatu. Olennaista on löytää oma asiakaskunta, tunnistaa ja haastaa sen tarpeet sekä tyydyttää ne paremmin kuin kilpailijat.

Kartoitamme yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa yrityksen myynnin ja markkinoinnin nykytilanteen. Ohjaamme ja tarvittaessa hankimme riittävästi osaamista yrityksen myynnin ja markkinoinnin tavoitteiden määrittelyyn. Perehdymme aina yrityksen tilanteeseen kokonaisuutena ja sovitamme markkinointisuunnitelman strategiseen kokonaisuuteen. Käymme systemaattisesti läpi markkinoinnin työkalut ja suhteutamme toimenpiteet budjettiin.

Asiakaslähtöinen tuote- ja palvelukehitys

Asiakaslähtöisyyden ydinajatus on tarkastella tuote- ja palvelukehitystä sekä laatuarviointeja tuotannon sijaan asiakkaan näkökulmasta. Olennaista on asiakkaan kokema hyöty ja yrityksen osaamisen antama merkitys hyödyn saavuttamiseksi. Haastamme yritystemme tuote- ja palvelukehitysprojekteja ja olemme varmistamassa niiden onnistumista. Tarvittaessa autamme myös tuotekehitystyön rahoituksen järjestämisessä.

Verkostoituminen

Yritykset tarvitsevat yhä enemmän yhteistyökumppaneista koostuvaa verkostoa pystyäkseen kustannustehokkaaseen ja joustavaan toimintaan. Verkoston hallinta, oman asemansa luominen verkostossa ja sen säilyttäminen sekä verkoston kyvykkyyden hyödyntäminen muodostavat merkittävän haasteen yritysjohdolle. Olennaista on synnyttää uusia liiketoimintamalleja ja – mahdollisuuksia. Osana liiketoiminnan arviointia ja kehittämistä paneudumme myös asiakasyritysten toiminnan arvoverkkojen toimivuuteen ja tehokkuuteen. Autamme tarvittaessa löytämään oikeat kumppanit kasvuun mm. asiantuntijapoolin avulla.

Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyillä muutetaan liiketoiminnan tai omistuksen rakenteita. Yritysjärjestelyjen kautta vahvistetaan yrityksen kilpailuasemaa ja parannetaan kannattavuutta ja tuloksellisuutta. Esimerkiksi yrityskaupan toteutukseen sisältyy useita vaiheita, kuten kohteen arvonmäärittelyt ja analyysit, kauppa- ja rahoitusneuvottelut, kohdeselvitykset, kauppakirjojen ja sopimusten laadinta, yritysrakenteiden muokkaukset sekä verokonsultointi. Tarjoamme apua yritysjärjestelyihin koko prosessin ajan yhdessä kumppaniemme kanssa. Järjestämme säännöllisesti omistajanvaihdosklinikoita, joissa käsitellään keskeiset yritysjärjestelyyn liittyvät asiat ja sovitaan tarvittavat jatkotoimet. Palvelulla turvataan myös jatkajan mahdollisuuksia niin, että yritys on kaupan jälkeen elinkelpoinen. Tarina onnistuneesta omistajanvaihdoksesta Hauholla.

Yrityksen kansainvälistyminen

Annamme maksutonta neuvontaa ja opastusta yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun. Meillä on lisäksi tarjolla räätälöidympiä palvelukokonaisuuksia Venäjän, Ruotsin, Saksan ja Puolan markkinoille suuntautuville tai niillä jo toimiville yrityksille. Järjestämme eri toimialojen yrityksille yrityskontaktointimatkoja pääasiassa Pietarin ja Leningradin alueelle sekä matchmaking -tilaisuuksia Suomessa ja ulkomailla. Tuotamme monet palvelut yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten yhteistyötahojemme kanssa. Luomme yrityksille mahdollisuuksia verkostoitumiseen järjestämissämme seminaareissa ja tapahtumissa. Asiantuntijoiden pitämissä klinikoissa käsittelemme yrityksen kasvuun – ja kansainvälistymiseen liittyviä asioita sekä analysoimme yhdessä muun muassa yrityksen edellytykset toimia kv- markkinoilla, kartoitamme kansainvälistymiseen tarvittavat resurssit ja kerromme kohdemarkkinoiden erityispiirteistä. Tutustu Venäjän markkinoiden ajankohtaisiin kuulumisiin

Kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä:
Anastasia Kanervisto | Puh. 050 440 0306 | anastasia.kanervisto@linnan.fi

Hyödynnä Jykesin ulkomaankaupan asiakirjamallit

Tutustu kansainvälistyjän linkkeihin

Tietoa Saksan markkinoista

Tutustu Venäjän kaupan usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksineen

Kehittämisen rahoitus

Yrityksen tärkein rahoituslähde on tuotteiden ja palvelujen myynnistä saatava tulorahoitus. Tulorahoituksen lisäksi yritykset tarvitsevat ulkopuolista rahoitusta toimintansa kehittämiseen. Ulkopuolisen rahoituksen merkitys korostuu erityisesti kasvuyrityksissä, joissa toiminnan kasvattaminen vaatii merkittäviä pääomia niin myynnin, markkinoinnin kuin tuotekehityksenkin alueella. Yrityksen rahoitustarpeisiin Linnan Kehityksellä on tarjota tietoa eri rahoituslähteistä.

Tutustu kansainvälistymiseen soveltuviin rahoitusmahdollisuuksiin

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina