Palveluseteli – erilainen tapa käyttää kunnan palveluja

Palvelusetelien avulla pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta ja tekemään palvelutuotannosta monipuolisempaa. Palveluseteli on uusi tapa tarjota palveluita. Palvelusetelipalvelut eivät ole kotitalousvähennyskelpoisia ja palvelut ovat arvonlisäverottomia.  Palveluseteli –toiminta perustuu palveluseteli –lakiin (2009), joka mahdollistaa laajan palvelusetelin käytön sosiaali- ja terveyspalveluissa. Strategiset päätökset palvelusetelin käyttöönotosta, sisällöstä ja arvosta tekee kaupunki.

Kaupunki myöntää palvelusetelin asiakkaalle

Kaupungin asiakasohjaus tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle palvelutarvearvioinnin ja myöntämiskriteerien pohjalta. Päätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Osassa palveluja palvelusetelin arvo riippuu asiakkaan tuloista. Asiakas ei voi palveluseteliä vaatia ja hän voi siitä kieltäytyä. Kaupungin palveluohjaaja tarjoaa asiakkaalle vaihtoehtona palvelusetelillä tuotettua palvelua. Lista yrittäjistä löytyy Smartumin sivuilta.

Hämeenlinnassa on käytössä Smartumin sähköinen palveluseteli

Kaikki palvelusetelituottajat löytyvät Smartumin ylläpitämästä palvelusta www.palveluseteli.fi. Järjestelmässä yrittäjä voi kuvata palvelunsa laajemminkin. Yksi yrittäjä voi tarjota palvelujaan useampaan palvelusetelillä hankittavaan palveluun, mikäli kriteerit täyttyvät. Esim. kotisairaanhoitoon vaaditaan sairaanhoitajan tutkinto.

Järjestelmä toimii myös palveluntuottajan ja kaupungin välisenä maksujärjestelmänä. Vähintään kerran kuukaudessa tuottaja ilmoittaa järjestelmän kautta toteuttamansa palvelujen sisällöt ja saa niiden perusteella tilityksen kaupungilta maksujärjestelmän kautta. Asiakasta tuottaja laskuttaa omalla tavallaan mahdollisesta palvelun omavastuusta, mikäli palveluntuottajan perimä hinta on palveluseteliä korkeampi. Lue lisää Smartumista

Hämeenlinnassa käytössä olevat palvelusetelit

Hämeenlinnassa on tällä hetkellä käytössä seuraavat palvelusetelit:

*Ikäihmisten omaishoidon palvelut esim. siivous, pyykki, kotihoito sekä tehostettu palveluasuminen. 1.2.2016 alkaen ikäihmisten kotihoidon palvelut, tutustu
Ikäihmisten kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet
Muistio kotihoidon palvelusetelin sisältökoulutuksesta yrityksille>

*Vammaispalvelut, palveluseteli vammaispalvelussa

*Lasten kerhotoiminta ja lasten päiväkotitoiminta

Hakeutuisinko palveluseteliyrittäjäksi?

Kaikki lain ja kaupungin vaatimat kriteerit täyttävät yritykset hyväksytään palvelusetelituottajiksi. Hakulomakkeet ja ohjeet kaupungin sivuilta.

Kaupunki toivoo palvelusetelituottajia löytyvän myös Hämeenlinnan maaseutualueille.

Palvelusetelituottajana yritykselle avautuu mahdollisuus päästä osaksi kaupungin tarjoamaa palveluvalikoimaa. Palvelusetelin kautta yritys voi myös markkinoida asiakkaalle muitakin palvelujaan. Yksityisten hoivapalvelujen joukossa palveluseteliyritykset nousevat esiin luotettavina kumppaneina ja palveluseteliyritysten tiedot löytyvät helposti palvelusta www.palveluseteli.fi. Palveluseteli on hoivayrityksille yksi keino saada lisää asiakkaita ja markkinoida yritystä. Asiakkaiden informoimisessa palvelusetelin mahdollisuudesta kannattaa yritysten itsensäkin olla aktiivisia.

Palveluseteli kuitenkin myös velvoittaa. Lainsäädäntöä on noudatettava ja yrityksen on sitouduttava kaupungin asettamiin vaatimuksiin. Yrityksen on opeteltava kaupungin tuotteistaman palvelusetelin sisältö ja toimintaan liittyvä hallinto. Palvelun laadun tulee olla vähintään yhtä hyvä kuin kaupungin.

Linnan Kehitys toimii kaupungin ja yritysten välissä viestinviejänä. Autamme yrityksiä palvelusetelin haltuun ottamisessa opastamalla ja järjestämällä koulutus- ja verkottumistilaisuuksia. Palveluseteli on askel kohti asiakkaan lisääntyvää valinnanvapautta.

Lisätietoa Hämeenlinnan kaupungin palveluseteli -toiminnasta

Lisätietoja

Pia Niemikotka | 040 868 2087 | pia.niemikotka@linnan.fi |
Linnan Kehitys Oy | kehittäjä, yritys- ja kaupunkikehityspalvelut

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina