Saumaton Hautomopolku

Hautomopalveluiden tuotteistaminen, pilotointi ja käyttöönotto ja tehokkaampi uuden yritystoiminnan käynnistäminen sekä alkavien yrittäjien liiketoimintaosaamisen vahvistaminen ja yrittäjänä kasvun tukeminen.

1.1.2014–30.06.2015

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on synnyttää avoin innovaatioympäristö, jossa eri hautomopalvelujen tuottajat toimivat saumattomasti yhteistyössä. Tämä palvelukokonaisuus tarjoaa parhaat menestymisen edellytykset hautomoyritykselle. Palvelut tuotteistetaan sekä perinteisiksi että sähköisesti hyödynnettäviksi palveluiksi ja molempien yhdistelmiksi.
Tavoitteena on saada mukaan kattavasti eri ryhmien edustajia ja nivoa heidät mukaan toimintaan oppilaitosten, TE-toimiston, Uusyrityskeskuksen ja muiden hanketoteuttajien kautta. Projektin aikana toiminta vakiinnutetaan normaaliksi toiminnaksi ja näin tuotokset ovat jatkossa yhteisessä käytössä alueella.

Keskeiset toimenpiteet

Eri hautomopalvelujen tuottajien yhteinen hautomoprosessin rakentaminen ja vakiinnuttaminen.
1) Avoimen innovaatiotoiminnan ja menetelmien edelleen kehittäminen
2) Starttihautomopalveluiden tuotteistaminen (HAMK)
3) Hautomopalveluiden tuotteistaminen, pilotointi ja käyttöönotto ja tätä kautta tehokkaampi uuden
yritystoiminnan käynnistäminen sekä alkavien yrittäjien liiketoimintaosaamisen vahvistaminen ja yrittäjänä
kasvun tukeminen (Linnan Kehitys Oy)

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy toimijoiden ja käyttäjien yhdessä suunnittelema ja toteuttama saumaton
hautomopolku ja joukkoistusta hyödyntävä avoin innovaatioympäristö. Saumaton hautomopolku koostuu HAMKin ja KKTavastian opiskelijoille suunnatuista esihautomopalveluista (eStarttihautomo) ja Linnan Kehityksen tuottamista varsinaisista hautomopalveluista. Palveluissa käytetään osittain samoja työkaluja, oppimisympäristöjä, verkostoja, tietoja, tapahtumia ja osaamista. Palvelut tuotteistetaan ja tarjotaan niin fyysisesti kuin virtuaalisesti (ml. mobiiliratkaisut) käyttäjien valintojen mukaan. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy avoimen innovaatioympäristön toimintamalli ideoiden, ratkaisujen, tietojen, rahoituksen ja tekijöiden löytämiseksi ja houkuttelemiseksi yksittäisiin projekteihin.
Hankkeen tuloksena Korkeakoulukeskuksen avoin innovaatioympäristö ja saumaton hautomopolku nivotaan
yhteen yhteisen ja säännöllisesti kokoontuvan foorumin ja tapahtumien avulla. Foorumin tarkoituksena on
toimia Korkeakoulukeskuksen ekosysteemin näkyvänä ja kuuluvana yhteistyömuotona, ihmisten kohtaamispaikkana ja ilmapiirin luojana.

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

sosiaali_thumb

Tuotokset

Yhteyshenkilöt
Hämeen ammattikorkeakoulu (Hamk)
Pasi Laine
projektipäällikkö Puh. 050 524 6225 |pasi.laine@hamk.fi

Yhteyshenkilö
Hanna Willner
Yrityskehittäjä
Puh. 050 441 9204 | hanna.willner@linnan.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina