SCEC Esiselvitys

Tutustu projektiin

Tarkoitus

Esiselvitystutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa eri näkemyksiä teräsrakentamisen huippuosaamiskeskuksen toimintamallista. Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä alan synergiaetuja hakevaa keskittymää so. klusteria, johon sijoittuvat erilaiset teräsrakentamiseen liittyvät instanssit ja hankkeet. Teräs- ja ohutlevyrakentaminen ymmärretään teräsrakentamisen huippuosaamiskeskuksen kontekstissa laajasti. Kaikki teräksen hyödyntämismahdollisuudet, joilla on kaupallista potentiaalia, ovat mukana.

Hämeenlinnan alueelle sijoittuvan huippuosaamiskeskuksen nimi tulisi olemaan Steel Construction Excellence Center, eli SCEC ja sen pääasiallisena tarkoituksena olisi nostaa teräsrakentamisen imagoa ja tasoa Suomessa. Keinoja edelliselle olisivat mm. tuotekehitys, osaamiskehitys ja tutkimus, joita toteutettaisiin yhdessä yliopistojen, korkeakoulujen ja alueen yritysten kanssa.

Tavoitteet

Selvityksen tehtävänä on antaa ehdotuksia esille nousevien haasteiden ratkaisemiseen ja auttaa tarkentamaan, mihin SCEC:n toiminta voisi painottua ja mikä sen toimintalogiikka olisi.

Tulokset ja keskeiset toimenpiteet

1. SCEC ekosysteemitutkimus toimenpidesuosituksineen sekä täydentävät sidosryhmä- ja pk-yrityskykyselvitykset sekä kartoitettiin PK -yritysten valmiuksia liittyä suurten yritysten arvoverkkoihin. Osana SCEC ekosysteemitutkimusta syntyi myös alustava ekosysteemikartta.

2. SCEC toimintamallikuvaus

3. Yrityspilotti uuden putkiliitosten laskentamallin käytöstä teräsrakenteisten suurhallien uus- ja saneeraus suunnittelussa/lupakäsittelyissä.

(Toteutus; Ohutlevykeskus/HAMK/Pilottiyritys)

4. Yhteenveto ja jatkotoimenpide-ehdotus

Rahoitus

Manner-Suomen ESR – ohjelma / Hämeen Ely – keskus

Selvityksen materiaalit

Loppuraportti SCEC Esiselvitystutkimus
Analysis Report 2015; Numerical Analysis of RHS Truss Joints
SCEC – Jatkotoimenpidesuositus – 5.2.2015
SCEC esiselvitystutkimus (Ulander, Muller, Saarinen)
SCEC esiselvityshanke, Liitteet 1-4

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina