Sijoittuminen Hämeenlinnaan vaatii muutakin kuin toimitilat

Julkaistu 25.10.2018

Mitä Linnan Kehityksen sijoittumispalvelutiimin työ pitää sisällään? Miksi tiimi on niin harvoin paikalla toimistolla? Mitä kaikkea tarvitaan siihen, että yritys päättää sijoittua Hämeenlinnaan?

-Tiivistetysti Linnan Kehityksen sijoittumispalveluiden tehtävä on hakea Hämeenlinnaan yrityksiä ja sitä kautta luoda uusia työpaikkoja sekä mahdollisuuksia uusille toimijoille, kiteyttää sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen.

Linnan Kehityksen sijoittumispalvelutiimissä työskentelee Räsäsen lisäksi asiantuntijana Mika Kannisto. Sijoittumisprojekteissa tehdään tiiviisti yhteistyötä myös Linnan Kehityksen kiinteistö- ja yrityskehitystiimien kanssa.

Hämeenlinna houkuttelee rakennus- ja tuotantoalaa

Linnan Kehitys on ollut mukana tänä vuonna jo 22 uuden yrityksen ja niiden myötä noin 120 uuden työpaikan sijoittumisessa Hämeenlinnaan. Parhaillaan on käynnissä neuvottelut usean toimijan kanssa ja toteutuessaan sijoittumispäätökset tulevat lähes tuplaamaan uusien työpaikkojen määrän vuoden loppuun mennessä.

Tällä hetkellä Hämeenlinna vetää puoleensa erityisesti rakennus- ja tuotantoalan toimijoita.

– Rakennusinvestointihankkeita Hämeenlinnassa on tehty tai tulossa arviolta 1,6 miljardin edestä vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa reilut 20 000 € per asukas. Rakenteilla on muun muassa Huhtamäen tehdaskiinteistö, uusi keskussairaala, vankila, tieliittymiä ja lukuisa määrä asuntoja sekä kaupan ja tuotannon alan toimitiloja, Räsänen luettelee.

– Erityisesti Moreeni-Rastikankaan alue nähdään erittäin vetovoimaisena alueena. Ja miksi ei nähtäisi, Hämeenlinnan ja Janakkalan yhteinen, kasvava ja integroituva yritysalue on Etelä-Suomen suurimpia. Alueen edistyksellinen perusinfra tarjoaa monia mahdollisuuksia tulevaisuuteen katsoville yrityksille esimerkiksi tuotannon, kiertotalouden- ja logistiikan alalta. Lisäksi loistava sijainti pääväylän varressa ja valtateiden risteyksessä on eittämättä Etelä-Suomen paras, Räsänen toteaa.

Taustatöitä ja salapoliisin hommia

Sijoittumispalveluiden tehokaksikko on harvinainen näky Linnan Kehityksen toimistolla. Tapaamiset potentiaalisten asiakkaiden kanssa vievät miehiä pitkin Suomea useana päivänä viikossa. Räsänen laskeskelee tiimin tehneen yhteensä liki 400 asiakastapaamista lokakuun loppuun mennessä – puhelinkontaktointeja lienee tuplasti enemmän.

– Asiakaskäynnit ovat pääsääntöisesti Helsinki-Tampere –sektorilla, mutta tarvittaessa kuroitamme myös pohjoiseen ja itään.

Sijoittumisen asiantuntijoita työllistävät myös erilaiset hankkeet, joilla luodaan puitteita yritysten elinvoimalle alueella. Aktiivinen yhteydenpito eri julkisen ja yksityisen sektorin toimijoihin on tärkeää sekä liidien keräämiseksi että toisaalta myös sijoittumisen – ja Hämeenlinnan elinvoiman – kannalta merkittävien asioiden ja päätösten edistämiseksi.

– Janakkalan kunnan kanssa teemme yhteishankkeena moottoritieliittymää Moreenin ja Rastikankaan välille, mikä tulee varmasti vaikuttamaan merkittävästi tulevaisuuden sijoittumispäätöksiin. Tämän hankkeen tiimoilta olemme käyneet neuvotteluja muun muassa eri ministeriöiden kanssa, Räsänen valoittaa.

Sijoittumisprojekteihin liittyy usein runsaasti taustatyötä aina investointilaskelmista erilaisiin selvityksiin, kartoituksiin ja kaupungille tehtäviin lausuntoihin.

– Kerran kuussa osallistumme kaupungin elinkeinotiimin tapaamiseen, jossa käydään läpi sellaisia ajankohtaisia yritystoimintaan liittyviä asioita, joihin tarvitaan näkemystä ja kannanottoja kaupungin puolelta. Tapaamisissa on mukana esimerkiksi kaavoitus- ja infrapuolen ihmisiä.

– Potentiaalisia yrityksiä hakiessamme teemme paljon myös ns. ennakoivaa salapoliisityötä, jotta tiedämme, missä vaiheessa yritys on ja milloin aika on niin sanotusti kypsä.

Miehet, jotka harvoin ehtivät samaan kuvaan: Ari Räsänen (vas.) ja Mika Kannisto (oik.).

Oikea ajoitus ratkaisee

Sijoittuminen on tyypillisesti monitahoinen ja hitaasti etenevä prosessi, joka saattaa kestää jopa vuosia – poikkeuksiakin löytyy. Moni yritys miettii parhaillaan tai on miettinyt jossain elinkaarensa vaiheessa Hämeenlinnaa mahdollisena sijoittumispaikkana.

– Ne ovat ratkaisevia hetkiä, joissa meidän roolimme on ikään kuin buustata ja ”myydä” Hämeenlinna asiakkaalle.

– Haasteena on löytää ja tunnistaa yritykset, joilla on halua mennä eteenpäin; perustaa uusi yksikkö, siirtää toimintaa tai muulla tavalla kasvaa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa näihin yrityksiin päästään kiinni, sitä vähemmän on kilpailua, Räsänen määrittelee.

– Ja vaikka vastaus olisi nyt ei, saattaa se vuoden tai parin päästä olla jo kyllä. Tilanteet muuttuvat joskus nopeastikin.

Ari ja Mika istuvat säännöllisesti saman pöydän ääreen myös Linnan Kehityksen markkinointitiimin kanssa, joka suunnittelee ja toteuttaa erilaisia sijoittumisen markkinointikampanjoita.

– Meillä on toki tietyt kohderyhmät ja preferenssit mietittynä, mutta kohdistetuista kampanjoista huolimatta emme sano millekään toimialalle tai yritykselle ei.

Isojenkin päätösten taustalla on ihminen

Sijoittumista pohditaan monesta eri tulokulmasta. Toimitilan löytäminen on usein se helpoin osuus.

– Tärkeintä on löytää yritykselle sopivat kasvun mahdollisuudet Hämeenlinnasta. Mistä löydetään oikeanlaista työvoimaa tai paikallista osaamista uuden yksikön perustamiseen? Mitä mahdollisia rahoituskanavia tai tukimuotoja on olemassa? Mitä alihankintapalveluita yritys jatkossa tarvitsee? Missä verkostoissa, seminaareissa ja tapahtumissa yrityksen kannattaa olla mukana? Mitä kontakteja tarvitaan, jotta yritys pääsee viemään omaa tuotettaan tai palveluaan mahdollisimman hyvin eteenpäin? Tarvittaessa autamme vaikka henkilökunnan asumis- ja päivähoitojärjestelyissä.

Paikallisilla yhteistyökumppaneilla on merkittävä rooli sijoittumisen esteitä ylitettäessä.

– Teemme yhteistyötä esimerkiksi HAMKin kanssa ja etsimme yrityksille kasvua mahdollistavia koulutusresursseja, tarvittaessa suoraan kyseisen yrityksen lisäkoulutustarpeisiin räätälöitynä.

– Näiden ns. softlanding-asioiden painoarvo sijoittumispäätöstä tehdessä voi olla hyvinkin merkittävä. Pitää muistaa, että isonkin organisaation päätöksenteon taustalla on aina ihminen.

Tutustu sijoittumistarinoihin:

Hydroline Services laajentaa liiketoimintansa Hämeenlinnaan

Renta investoi tulevaisuuteen Hämeenlinnassa

Kirjoittaja

  • Linnan Kehitys Oy

    blogi

    010 524 3261

Jaa LinkedInissä

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina