Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa

 

Hanke on suunnattu hyvinvointialan yrityksille ja toimijoille, joille järjestetään ajankohtaisia koulutuksia. Toimenpiteillä kehitetään kykyä ennakoida palvelutarpeet sekä lisätä yritystoiminnan kannattavuutta.

16.5.2011 – 31.8.2015

Tavoitteet

Vastata alan ikärakenteen ja toimintaympäristön muutosten aiheuttamiin haasteisiin parantamalla hyvinvointialan yritysten tuottavuutta, ennakoimalla palvelutarpeita, kehittämällä muutosjohtamista, työympäristöä ja moniammatillisuutta sekä lisäämällä alan vetovoimaisuutta alueella.

Keskeiset toimenpiteet

Tehdään tai hankitaan erilaisia alan tarvitsemia selvityksiä. Järjestetään alan ajankohtaisia koulutuksia. Kehitetään alaa teknologiapiloteilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä.

Vuoden 2014 toimenpiteet

Vuonna 2014 toteutettiin ikäihmisille suunnattu teknologiareppu -kokeilu, jolla saatiin tietoa senioreiden valmiuksista hyödyntää kehittyvää teknologiaa. Loppuvuodesta 2014 jatketaan koulutuksia sekä toimialaryhmätyöskentelyä tarpeen mukaan. Toteutetaan kaupungin kanssa sähköisen lääkeannostelijan pilotti sekä kotihoidon palvelutuotannon vaikuttavuuden selvitystyö. Loppuvuodesta suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely kattaen sekä yksityiset palveluntuottajat että kaupungin oman tuotannon.

Tulokset

Järjestettiin vuosina 2011 -2013 yhteensä 13 tarvelähtöistä koulutuskokonaisuutta yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille. Koulutuksilla tuettiin hyvinvointialalla tapahtuvaa muutosta mm. vaikuttamalla osallistujien kykyyn johtaa toimintaa hyvinvointialan muuttuvassa tilanteessa organisaatiokohtaisesti. Koulutusten tuloksena osallistuneissa organisaatioissa on otettu käyttöön uudistettuja toimintatapoja, innovoitu toimintaa uusista lähtökohdista ja viety käytäntöön uusia innovaatioita, jotka liittyvät pääosin asiakkaiden viriketoimintaan, henkilöstön toiminnan raportointiin ja johtamiseen. Toimialaryhmätyöskentelyllä on edistetty julkisen sektorin toimijoiden ja yrittäjien verkostoitumista ja yrittäjien ennakointikykyä ja muutostilanteiden suunnittelua.

Rahoitus

Manner-Suomen ESR –ohjelma / Hämeen ELY –keskus

sosiaali_thumb vipuvoimaaEU_rgb_thumb

Yhteyshenkilö

Pia Niemikotka
Yrityskehittäjä
Puh. 040 868 2087 | pia.niemikotka@linnan.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina